กำเนิด พระอาจารย์อุทัย ฌานุตตโม (พระอาจารย์ ติ๊ก)

profile-1-New

ก่อนที่ท่านอาจารย์ ติ๊ก จะเกิดมานั้น แม่ได้ไปทำบุญที่พระธาตุพนม ซึ่งสมัยก่อนนั้นเป็นงานบุญใหญ่มาก มีชาวบ้านทั้งฝั่งไทยและฝั่งลาว มาร่วมกันทำบุญในงานเทศกาลทำบุญไหว้พระธาตุพนม โดยเฉพาะชาวบ้านในภาคอีสานถือว่าใครที่ได้มากราบไหว่ทำบุญพระธาตุพนมแล้ว จะได้บุญมาก ด้วยว่า พระธาตุพนมเป็นพระธาตุที่บรรจุพระอุรังค์ธาตุขององค์พระสัมมาสัมพุทธเจ้า เป็นพระธาตุที่ศักดิ์สิทธิ์ที่ชาวพุทธให้ความเคารพ

การเดินทางจากจังหวัดสกลนคร ไปยังพระธาตุพนมสมัยนั้น แม่บอกว่าเดินทางไปด้วยความยากลำบากมาก แม่เองระยะนั้นป่วยไม่สบาย ต้องนั่งเกวียนรอนแรมไปถึงพระธาตุพนม ได้ทำบุญไหว้พระสวดมนต์อธิษฐานจิต ขอให้แม่หายป่วย และขอให้พระธาตุพนมให้เทวบุตรเทวดาไปเกิดกับแม่ด้วย เมื่อเดินทางกลับจากการทำบุญที่พระธาตุพนม ถึงจังหวัดสกลนครแล้วผลบุญกุศล ที่ได้ทำบุญมาทำให้เกิดความปลื้มปิติใจในผลบุญ ทำให้แม่หายป่วย และต่อมาได้ตั้งท้อง แม่จึงพูดเสมอว่า “อาจารย์ติ๊ก เป็นลูกพระธาตุพนม”

นามเดิม อุทัย บุญเรืองจักรprofile-2

ฉายา     ฌานุตตฺโม

เกิดเมื่อ        วันอังคารที่  23  ตุลาคมพ.ศ. 2494

สถานที่เกิด   ตำบลธาตุเชิงชุมอำเภอเมืองจังหวัดสกลนคร

โยมบิดาชื่อ       นายหล้า บุญเรืองจักร

โยมมารดาชื่อ   นางเสน บุญเรืองจักร

อุปสมบท วันที่  13  กรกฎาคมพ.ศ. 2516  เมื่ออายุ  22  ปี

ณ วัดหินหมากเป้งตำบลพุทธบาท อำเภอศรีเชียงใหม่ จังหวัดหนองคาย

profile-3พระราชนิโรธรังสีคัมภีรปัญญาวิศิษฏ์ (หลวงปู่เทสก์เทสรังสี) เป็นพระอุปัชฌาย์

พระสุธรรมคณาจารย์  (หลวงปู่เหรียญวรลาโภ) เป็นพระกรรมวาจาจารย์

พระครูวินัยธรบัวพาปญฺญาภาโส เป็นพระอนุสาวนาจารย์

ศึกษาอบรม  วิปัสสนากรรมฐานกับหลวงปู่เทสก์เทสรังสี ตั้งแต่อุปสมบทเป็นต้นมาจนหลวงปู่เทสก์มรณภาพ

วิทยฐานะ     นักธรรมเอกสำนักเรียนวัดอรัญบรรพต จังหวัดหนองคาย

 

 

profile-4-New

profile-5-NewWeb