ขอเชิญร่วมงานประเพณี ประจำปี

กราบบูชารูปหล่อบูรพาจารย์ 35 องค์

ข้อความประมวลภาพกิจกรรม